Maken of verdelen van mondmaskers? #buitenDIENST

Scouts en Gidsen Vlaanderen stelt zich in het kader van #buitenDIENST op als partner van het project Maakjemondmasker.

Dit initiatief wil vrijwilligers aanzetten tot het maken van veilige mondmaskers om te helpen corona in te dijken. Groepen die dat wensen kunnen zich aanmelden als inzamel-  en verdeelpunt met keuze van een eigen locatie en tijdstippen daarvoor. Mensen die mondmaskers hebben gemaakt, kunnen ze dan daar veilig droppen en de wie er het nodig heeft kan ze ophalen. De organisatie van 'Maakjemondmaskers' voorziet in richtlijnen hoe dit correct kan verlopen binnen de geldende maatregelen.  

Groepen die willen deelnemen, schrijven zich in via dit formulier: Nationale Naaiactie Inzamelpunten
Na registratie ontvangt de groep (vanaf maandag) een mail met daarin alle nodige richtlijnen. Groepen die zelf ook mondmaskers maken kunnen hun actie mee in dit vrijwilligerswerk kaderen. 

Deze nationale naaiactie is een burgerinitiaitief en werd afgestemd met de FOD Volksgezondheid, de crisiscommunicatiecellen van de Federale Overheid en gouverneurs van de Vlaamse provincies.  Het dragen van mondmaskers wordt komende periode in verschillende omstandigheden verwacht. Vanaf maandag 27 april zal ‘Maakjemondmasker’ worden gelanceerd in pers en media met Lieven Scheire als gezicht van de actieweek.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be