Corona update 24/4

Conclusies bij de persconferentie laatavond na afloop van de veiligheidsraad op vrijdag 24 april:

Alle huidige maatregelen blijven van kracht tot minstens 18 mei; geen samenkomsten met scouts en gidsen, hygiënische voorzorgen blijven nemen (afstand houden, handen wassen, enkel essentiële verplaatsingen). We verwachten dat deze situatie tot 8 juni of langer kan aanhouden naargelang de fasering van maatregelen of evolutie in de epidemie.

- Vanaf 11 mei zou Hopper Winkel kunnen heropenen. 

- Zoals eerder aangekondigd wordt eind mei over zomerkampen beslist; deze timing vraagt geduld van leden, leiding, ouders en kampeigenaars maar biedt de meeste kans op een verantwoord en gedragen gunstig advies.

- Naar buitenlandse kampen toe blijft het vooruitzicht twijfelachtig met een reële mogelijkheid dat hiervoor alternatieve scenario's moeten worden overwogen. Deze bijzondere onzekerheid krijgt komende periode extra aandacht om uit te zoeken hoe hierop gepast te reageren.  

We bekijken met de staf van onze nationale leiding welke ontwikkelingen nog effect zouden hebben op onze werking en hoe we onze groepen kunnen ondersteunen om scouting deze zomer alle kansen te gunnen.  

Want zomer wordt het; daarover hoeft geen veiligheidsraad te beslissen ... 

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be